• 02-Nov-2022
  • Crypton Digital

Staňte sa certifikovaným profesionálom s Crypton Academy!

S cieľom zvýšiť povedomie o kryptoaktívach, technológii blockchain, ale aj fungovania peňazí vo všeobecnosti sme sa rozhodli pripraviť sériu exkluzívnych školení a kurzov, ktoré vám pomôžu rozšíriť si svoje vedomosti a vzdelanie.

Vďaka Crypton Academy môžete aktuálne získať certifikáciu KRYPTOKONZULTANT I. stupňa. Trojdňové školenie sa zameriava na praktickú a teoretickú osvetu zavádzania nových technológií do bežného života.

Podrobné informácie o školení, jeho obsahu či záverečnej skúške nájdete na webovej stránke Crypton Academy. Rozpis termínov, školení a skúšok nájdete po prihlásení priamo v CD zóne.

Úspešný absolvent Crypton Academy získa komplexné odborné znalosti, ktoré budú katalyzátorom jeho kariérneho rastu, efektívneho poskytovania služieb a konzultácií so záujemcom (klientom) a partnerom.

Staňte sa certifikovaným konzultantom. Ako skúsený profesionál budete poznať hlavné ciele prínosu kryptografických technológií, ich úlohu či účel v globálnom systéme. Nazhromaždené informácie budete vďaka Crypton Academy vedieť využívať v praxi, viesť odborne rozhovor, zodpovedať aj náročnejšie otázky a zároveň pozdvihnúť fungovanie celého svojho tímu.

 

Prihláste sa na školenie 

 Získajte odbornosť a certifikát crypton academy 

 

 

CRYPTON DIGITAL Logo