Słowniczek

Wzbogać swój słownik ważnymi terminami dotyczącymi kryptowalut.


PEER TO PEER

Połączenie między co najmniej dwoma komputerami, które współdzielą ze sobą informacje, dane lub pliki.


PŁYNNOŚĆ

Jest to zdolność do łatwej zamiany danych aktywów na pieniądze. Wskaźnik ten pokazuje, jak szybko otrzymasz gotówkę za swoje aktywa. Bitcoin cechuje się wysoką płynnością, podobnie jak inne kryptowaluty. Sprawa ma się odwrotnie z kolekcją antyków, która ma niską płynność, ponieważ jej spieniężenie może trwać bardzo długo.


PORTFEL OPROGRAMOWANIA

Portfel oprogramowania to aplikacja na smartfony lub komputery, która może współpracować z kryptowalutami.


PORTFEL PAPIEROWY

Portfel papierowy należy do bezpiecznych form przechowywania kryptowalut. W przypadku portfela papierowego użytkownik drukuje na papierze klucz prywatny i adres publiczny, np. z kodem QR. Jeśli jednak chcesz z takiego portfela wysyłać kryptowaluty, musisz importować jego klucze prywatne do innego portfela, aby móc dalej obracać swoimi środkami.


PORTFEL SPRZĘTOWY

Urządzenie służące do przechowywania bitcoinów lub innych kryptowalut. Podczas pracy z portfelem łączysz się z komputerem przez USB, a po zakończeniu rozłączasz.


PoS (Proof-of-Stake)

W tym przypadku kryptowaluta nie jest wydobywana przez górników, lecz odwrotnie – nagradzani są ludzie, którzy są już właścicielami i posiadaczami danej kryptowaluty. W systemie PoS otrzymują coś w rodzaju dywidendy, np. NEO i GAS. Klient, który jest właścicielem kryptowaluty NEO, codziennie otrzymuje niewielką część kryptowaluty GAS.


PoW (Proof-of-Work)

Kryptowaluta jest wydobywana przez górników, którzy otrzymują za swoją pracę nagrodę. Górnicy rozwiązują obliczenia kryptograficzne, dzięki czemu wydobywają kryptowalutę. Pierwszy, który rozwiąże dane zadanie, otrzyma określoną liczbę sztuk danej kryptowaluty jako nagrodę za wydobycie. Z systemu PoW korzysta m.in. kryptowaluta bitcoin. Proof-of-Work można uznać za bardziej energochłonny niż Proof-of-Stake.


PRIVATE KEY (Klucz prywatny)

Tajny klucz, który jednoznacznie identyfikuje konkretne konto i powinien być znany wyłącznie jego właścicielowi. Jest to kombinacja liter i cyfr, dająca ci dostęp do kryptowalut w twoim portfelu.