Slovník pojmov

Obohaťte svoj slovník o dôležité pojmy z oblasti kryptomien.


DAY TRADING

Denné obchodovanie v praxi znamená rozšírené nakupovanie a predaj aktív s cieľom dosiahnuť zisk na vnútrodenných zmenách ich ceny. Denní obchodníci sa pritom pokúšajú využiť krátkodobé kolísanie cien medzi vysoko likvidnými aktívami. Vo všeobecnosti je 'day training' považovaný za rizikovejšiu investíciu v porovnaní s dlhodobými stratégiami.


DECENTRALIZÁCIA

Pojem decentralizovaný znamená, nenachádzajúci sa na jednom mieste - teoreticky sa môže nachádzať všade, napr. decentralizovaná databáza môže byť uložená u všetkých používateľov systému. Decentralizované systémy sú odolnejšie voči útokom, pretože "nebežia" na jednom mieste, ale na stovkách, či tisíckach serverov. Ďalšou výhodou decentralizovanej služby oproti centralizovaným službám je, že nemôžu byť tak ľahko "vypnuté" vládou.


DECENTRALIZOVANÁ AUTONÓMNA ORGANIZÁCIA (DAO)

Organizácia, ktorej stavebným základom sú smart kontrakty. Tie spolu tvoria autonómny systém bez centrálnej autority, pričom majitelia mincí takejto DAO rozhodujú o smerovaní vývoja konkrétnej decentralizovanej autonómnej organizácie.


DECENTRALIZOVANÉ APLIKÁCIE (dApps)

Aplikácie fungujúce na decentralizovanej technológii, väčšinou využívajúce smart kontrakty, ktoré fungujú autonómne bez potreby centrálnej autority. Decentralizované aplikácie sa označujú skratkou DApp a zvyčajne využívajú pre svoje fungovanie blockchain Ethereum, prípadne Solana alebo Cardano.


DeFi

Skratka pre pojem "decentralizované financie"; systém, pomocou ktorého sú finančné produkty dostupné vo verejnej decentralizovanej sieti blockchain. Vďaka tomu ich môže využívať ktokoľvek a sú vykonávané bez vstupu tretích strán - ako sú banky, vláda alebo iné finančné inštitúcie.