Slovník pojmů

Obohaťte svůj slovník o důležité pojmy z oblasti kryptomen.


DAY TRADING

V praxi denní obchodování znamená rozšířený nákup a prodej aktiv za účelem zisku z vnitrodenních změn jejich ceny. Denní obchodníci se tak snaží využít krátkodobých výkyvů cen vysoce likvidních aktiv. Obecně je "denní obchodování" považováno za rizikovější investici ve srovnání s dlouhodobými strategiemi.


DECENTRALIZACE

Pojem decentralizovaný znamená nenacházející se na jednom místě – teoreticky se může nacházet všude. Decentralizovaná databáze může být uložena u všech uživatelů systému. Decentralizované systémy jsou odolnější vůči útokům, protože „nefungují“ na jednom místě, ale na stovkách či tisících serverů. Další výhodou decentralizované služby oproti centralizovaným službám je, že nemohou být tak snadno „vypnuty“ vládou.


DECENTRALIZOVANÁ AUTONÓMNA ORGANIZACE (DAO)

Organizace, jejímiž stavebními kameny jsou chytré smlouvy. Dohromady tvoří autonomní systém bez centrální autority, přičemž o směru vývoje konkrétní decentralizované autonomní organizace rozhodují majitelé mincí v DAO.


DECENTRALIZOVANÉ APLIKACE (dApps)

Aplikace běžící na decentralizované technologii, většinou využívající chytré smlouvy, které fungují autonomně bez potřeby centrální autority. Decentralizované aplikace se označují zkratkou DApp a ke svému provozu obvykle využívají blockchain Ethereum, Solana nebo Cardano.


DeFi

Zkratka pro "decentralizované finance"; systém, v němž jsou finanční produkty dostupné ve veřejné decentralizované síti blockchain. Díky tomu je může používat kdokoli a jsou prováděny bez vstupu třetích stran - například bank, státních nebo jiných finančních institucí.